Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen

SISUKAS lomakkeet

SISUKAS on sijaishuollon sosiaalityön ja koulun yhteistyömalli sijaishuollossa olevien lasten koulunkäyntiin.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16 § ja 17 § | - Lastensuojelulaki 52 a § | - Perusopetuslaki 41 §

Suosittelemme lomakkeen täyttämisessä käytettävän tietokonetta mobiililaitteiden sijaan.

OHJE LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN:
1. Valitse lomake vihreästä plus-merkistä
2. Klikkaa vihreää ostoskoria yläoikealla ja klikkaa Ilmoittaudu/Hakeudu
4. Anna sähköpostiosoitteesi, kun sitä pyydetääni.
5. Saat sähköpostiisi linkin, jonka avulla pääset täyttämään lomakkeen.

Valittavat SISUKAS lomakkeet. Ohjelman pohja on yhteinen useille ilmoittautumistoiminnoille ja siksi siinä käytetään nimityksiä koulutus ja oppilaitos

ValitseNimi
Valitse Ilmoitus sijoitetun oppilaan tietojen muuttumisesta (koskee Porin koulussa jo olevaa oppilasta)
Valitse Uuden sijoitetun oppilaan ilmoittaminen opetuspaikan järjestämiseksi (koskee Porin ulkopuolelta tulevaa oppilasta)